top of page

Mohendžodáro

2. října 2019

Ženský kruh + Meditace 

Milé ženy, srdečně vás zvu na společné setkání v bezpečném, podporujícím a léčivém ženském kruhu, kde otevřeme prostor pro sdílení, kde vám bude dána plná pozornost bez posuzování.....

Rassouli_Born_Free.jpg

V roce 2019 jsem se stala mentorkou ženských meditací Mohendžodáro. Ženské meditace Mohendžodáro je unikátní projekt meditačních technik a terapií pro osobní transformaci ženy.

Projekt se skládá z devíti meditací, které jsou jednotlivě zaměřeny na určitou hlubokou potřebu každé ženy a účinně rozvíjí její zdraví, krásu, schopnosti a talenty.

Ženské meditace vytvořil muzikoterapeut Igor Samotný, zakladatel Mohendžodára, jeho hudba využívá mnoho muzikoterapeutických metod s hlubokým účinkem. Pracuje s rytmy, tóninami, frekvencemi, barvami nástrojů a hlasem. Vede ženu k přirozeným projevům a vyjadřování se. Žena se v meditacích vlní, chvěje, tančí, vyjadřuje se zpěvem, emocemi. Meditace pracují s přirozeností ženy a provázejí ji na její cestě za ženstvím.

Vytváření meditačního stavu vede k uvolnění a ozdravení těla, harmonizování psychické zátěže a různých emocionálních a mentálních konfliktů. Meditace je nejvyšší formou přírodní léčby. Má nejhlubší dopad, dokáže zasáhnout příčinu jakéhokoliv problému a pracovat s ní.

Součástí programu Ženských meditací, je vytvoření bezpečného, podporujícího a léčivého ženského kruhu, kde společně otevřeme prostor pro sdílení, v kterém je všem ženám dána plná pozornost bez posuzování a hodnocení.

 

První meditace – Tvořivé dětství (aspekt Herečky)

Meditace pomáhá uspokojovat často nevědomé potřeby z dětství. Technika podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Uvolňuje psychické napětí, podporuje život a umění si hrát. Díky tomu je člověk schopen postavit se ke každé životní situaci, problému nebo úkolu.

 

Druhá meditace – Laskavé sebepřijetí (aspekt Krásky)

Meditace otevírá nejdůležitější vztah člověka a tím je vztah k sobě samému, otevírá schopnost citového vyjádření a přijímání sebe sama. Pomáhá odstraňovat přehnanou pozornost na hodnocení a sebedestruktivní kritiku.

 

Třetí meditace – Imunitní posílení (aspekt Léčitelky)

Meditace podporuje životní sílu a imunitu, je vhodná jako prevence nebo dlouhodobý lék k chronickým nemocem. Odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním od psychického a emocionálního napětí. Pomáhá odstranit nedůvěru člověka k léčení a k sebe léčebným schopnostem organismu.

Čtvrtá meditace – Umění se prosadit (aspekt Živitelky)

Meditace odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly Vnitřní muž a rovněž aktivací psychické síly Vnitřní žena. Meditace zprostředkovává zkušenost, že je dobré se nenechat odradit vlastními chybami a počítat s tím jako s přirozenou součástí sebe sama.

Pátá meditace – Otevření se intimitě (aspekt Milenky)

Meditace deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity, léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Meditace otevírá vztah k sobě a k sexualitě a sexuálním projevům jako něco lidského a přirozeného. Meditace probouzí autentičnost a nevinnost. Žena je vedena k pozornosti k sobě a ke svému tělu.

bottom of page