top of page

Kvantová regrese

REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ S KOMUNIKACÍ S VYŠŠÍM VĚDOMÍM

O metodě kvantové regrese

Metoda regrese, kterou používám, vyvinula Dolores Cannon a s pomocí této metody pomohla nespočetně mnoho lidem po celém světě.

Metoda kvantové regrese používá i procházení situacemi v minulých životech. Dostane se vám odpovědí na jakékoli situace ve vašem životě. Toho je dosaženo při spojení s vaším Vyšším Vědomím. Někteří lidé Vyšší Vědomí nazývají intuicí. Například, když z nějakého vám nelogického důvodu zvolíte neobvyklou trasu pro cestu z práce a pak zjistíte, že na vaší obvyklé trase byla velká zácpa. Nebo, když vám něco říká: “Nedělej to!” nebo vás to tzv. "někam táhne". To je vaše Vyšší Vědomí - vaši duchovní průvodci a různými způsoby vás udržují v bezpečí a starají se o vás.

Při sezení vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy, aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, výzvy a nepříjemnosti v tomto životě. Také vám odpoví na vaše otázky, pomůže vám poučit se a posunout se vpřed.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo přes vás. Oni použijí vaši řeč a vaše vyjadřovací schopnosti, aby mohli se mnou mluvit. To je ta chvíle, kdy dostanete odpovědi na vaše otázky.

Vyšší Vědomí je vlastně vaše “Druhé Já”. Ví všechno. Zná vás lépe než vy sebe sama. Ví, co je pro vás a pro váš život to nejlepší. Vyšší Vědomí je velmi milující, milosrdné a má na srdci pouze váš nejlepší zájem. Naše vědomí se snaží dávat všemu smysl, vše analyzovat a uspořádávat tak, aby to vyhovovalo našim omezením. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu, co je nejlepší pro vaší duši i tělo. Vyšší Vědomí nemá žádná omezení.

Já vám budu pomáhat projít procesem poznání. Mým zájmem a povinností je provést vás tímto procesem tak, aby se vám dostalo odpovídající řešení vašich problémů.

Nezapomeňte na to, že aby se Váš život obrátil k lepšímu, je podmíněno i Vaším upřímným úsilím o změnu. Nehledejte příčiny kolem Vás, ale ve Vás. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Ani vesmír.

O sezení regrese

Jedno sezení trvá až 5 hodin v soukromí, žádná další osoba se sezení neúčastní. Platí to i pro nejbližší rodinné příslušníky. Každé sezení je velice diskrétní a já plně respektuji soukromí každého, kdo ho podstoupí. Koná se v leže na měkkém podkladu, pod lehkou dekou. Je třeba, abyste měli na sobě pohodlný oděv, který vás nebude nikde škrtit.

Budeme pracovat ve stavu Theta. Je to naprosto přirozený stav, protože jím každý den, min. 2x procházíte, když usínáte nebo procitáte. Je to ten stav těsně před usnutím nebo procitnutím.

Celé sezení vám budu nahrávat, aby jste si to mohli doma v klidu poslechnout a nalézt tam odpovědi na vaše problémy. Nahrávka bude ve formátu .mp3 a budete si ji moci stáhnout z úložiště na internetu www.ulozto.cz.

Nedoporučuji po sezení řízení na delší vzdálenost. 50 km ještě jde, ale při jízdě autem na delší vzdálenost si vezměte někoho, kdo vás zpět domů odveze, protože se může dostavit ospalost.

Co se čeká od vás

Přijet za mnou uvolnění a bez stresu! Je důležité abyste si v den sezení již nic dalšího neplánovali, abyste byli "v pohodě". Prožít klidný den před sezením také pomůže docílit úspěšného sezení.

Jsou lidé, kteří to zkusí jen ze zvědavosti. Na tom není nic špatného. Chtějí-li se dozvědět něco nového o sobě a budou mi opravdu důvěřovat, budou mít úžasný prožitek.

Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit.

Věřte, že vaše Vyšší Vědomí vám může a chce pomoci. Tam, kde je vaše Vyšší Vědomí, je pouze láska, moudrost a ochota nám pomáhat. Každý, kdo sezení jednou zkusil, by si to zopakoval znovu.

Co se týče mne, já jsem tu abych vám pomohla zprostředkovat spojení s vaším Vyšším Vědomím a po čas sezení se spolu o vás budeme dobře starat.

Také si prosím připravte vaše dotazy, ne více než 10. Sepište si je předem, dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Většinou, když si je budete dělat najednou, tak na některé zapomenete.

Cena regrese je 1500 Kč ( 3 - 4 hodiny )

bottom of page